E.PN | Виртуални карти за реклами

Сравняване на основните характеристики

За да ви стане по-ясно, защо трябва да изберете
выбрать нас, вижте тази таблица.

ДЕПОЗИТ
Capitalist
Brocard
LeadingCards
Депозитна такса
0 USD
2.95 USD
2,5 USD
2 USD
Издаване на карти
0 USD
2,95 USD
2 USD
2 USD
Минимален размер на депозита
30 USD
10 USD
500 USD
47 USD
Такса за допълване на картата
2%
4,7%
зависи от BIN
4%
Брой BIN
18
1
10
3
ТЕХНИЧЕСКИ
API
Партньорски предложения
Масово издаване на карти
Опция за команден режим
Автоматично попълване